Hlavní stránka > Další projekty

Další projekty

V této sekci naleznete výčet dalších projektů, na kterých jsem se podílel, nebo ukázky některých mých dalších prací.

Projekt plan4business

p4b

Plan4business vytváří platformu pro agregaci dat a služeb a nabízí tak katalog plánovacích dat jako je dopravní infrastruktura, územní a regulační plány. Platforma bude poskytovat svým uživatelům nejen samotná data v harmonizované podobě a k přímému využití, ale také možnost jejich analýzy a vizualizace. Přístup k těmto službám bude možný jak přes interaktivní webové rozhraní (WebGIS), tak i přes API (Application Programming Interface).

Já jsem se v rámci projektu podílel na návrhu a tvorbě statistických reportů vyšších územněsprávních celků EU. Názornou ukázkou může být příklad reportu Plzeňského kraje.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu.

Multimediální prezentace

Také vás už nudí statické PowerPointové prezentace? A přitom stačí jen použít HTML5 technologie a trochu invence a je na světě originální prezentace jako např. Multimedia and Cartography nebo The Cognitive Limits of Animated Maps.