Profil

Podrobnější životopisné údaje jsou uvedeny v profilu na sociální síti Linkedin.

Vzdělání

2012 - 2015 (Ing.) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, studijní obor Geomatika (specializace Vizualizace geoinformací).
2015 Studijní stáž v rámci programu ERASMUS na Technické univerzitě ve Vídni, Research Group Cartography.
2009 - 2012 (Bc.) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, studijní obor Geomatika.

Dovednosti

HTML
CSS
SVG
JavaScript
PHP
SQL
LaTeX
XSLT

Inkscape
ArcGIS
GoogleDocs

Jazyky

Angličtina
Němčina